§ 133 Tontin 837-124-0569-0061 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:896/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

29.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 Asunto Oy Tampereen Isonportintie 11 -nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-124-0569-0061 (os. Hakatie 15/Isonportintie 11) alun perin toukokuun 1. päivänä 1969 alkaneeseen vuokrasopimukseen Tampereen Käräjäoikeudessa 14.9.1998 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. Tontin 837-124-0569-0061 pinta-ala on 869 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 261 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 450,88 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2019. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-124-0569-0061 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.571,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 183,42 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2069 asti.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Isonportintie 11 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-124-0569-0061 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-124-0569-0061  elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 183,42 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.571,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere