§ 163 Tontin 837-124-0570-0070 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:902/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Viinikanpuisto 16 -nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-124-0569-0070 (Ahlmanintie 37) alun perin toukokuun 1. päivänä 1969 alkaneeseen vuokrasopimukseen marraskuun 16. päivänä 1989 tehdyn vuokraoikeuden siirron perusteella. Tontin 837-124-0569-0070 pinta-ala on 797 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 279 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 439,38 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2019. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-124-0569-0070 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.547,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 182,15 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2069 asti.

Päätös

Asunto Oy Viinikanpuisto 16 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-124-0569-0070 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-124-0569-0070  elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 182,15 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.547,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere