§ 156 Tontin 837-124-0570-0077 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:943/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Project Pool Oy Tampere -nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-124-0570-0077 alun perin toukokuun 1. päivänä 1969 alkaneeseen vuokrasopimukseen Maanmittauslaitoksessa 30.8.2018 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. Tontin 837-124-0570-0077 pinta-ala on 798 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 239 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 427,94 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2019. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-124-0570-0077 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.275,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 168,20 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2069 asti.

Päätös

Project Pool Oy Tampere -nimiselle yhtiölle (os. Kaakontie 10) vuokratun tontin 837-124-0570-0077 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-124-0570-0077  elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 168,20 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.275,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere