§ 155 Tontin 837-124-0570-0078 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:944/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-124-0570-0078 alun perin toukokuun 1. päivänä 1969 alkaneeseen vuokrasopimukseen Tampereen Käräjäoikeudessa 23.3.2007 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. Tontin 837-124-0570-0078 pinta-ala on 804 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 241 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 439,37 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2019. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-124-0570-0078 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.301,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 169,53 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2069 asti.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-124-0570-0078 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-124-0570-0078  elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 169,53 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.301,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere