§ 188 Tontin 837-124-0572-0084 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:972/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

8.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Erätie 16 -nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-124-0572-0084 (os. Erätie 16) alun perin toukokuun 1. päivänä 1969 alkaneen  vuokrasopimuksen perusteella. Tontin 837-124-0572-0084 pinta-ala on 840 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 294 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 450,46 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2019. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-124-0572-0084 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3.738,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 191,96 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2069 asti.

Päätös

Asunto Oy Erätie 16 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-124-0572-0084 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2019–30.4.2069.

Tontin 837-124-0572-0084 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 191,96 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3.738,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere