§ 121 Tontin 837-124-0573-1 vuokrasuhteen uusiminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1128/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

22.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tontti-insinööri Jori Alanko, puh. 041 730 1457, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

*********on ollut vuokrattuna tontti 837-124-0573-1 alun perin toukokuun 1. päivänä 1971 alkaneeseen vuokrasopimukseen Tampereen käräjäoikeudessa 22.12.1997 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. Tontin 837-124-0573-1 pinta-ala on 810 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 243 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2020 oli 444,72 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2021. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasuhde uusittaisiin.

Tontti 837-124-0573-1 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen uusimiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin. Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3 357,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 170,06 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2071 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-124-0573-1 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2021 - 30.4.2071.

Tontin 837-124-0573-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2021 alkaen 170,06 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3 357,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere