§ 725 Tontin 837-126-608-171 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7307/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

8.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

*********on ollut vuokrattuna tontti 837-126-608-171 toukokuun 1. päivänä 1988 alkaneen vuokrasopimuksen ja Maanmittauslaitoksessa 12.11.2020 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. 

Tontin 837-126-608-171 pinta-ala on 713 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 160 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2020 on 488,60 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2020. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-126-608-171 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi uudeksi vuosivuokraksi 2650,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 134,86 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 31.12.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-126-608-171 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.1.2021 -31.12.2070.

Tontin 837-126-608-171 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.1.2021 alkaen 134,86 euroa vuodessa.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere