§ 503 Tontin 837-129-839-2 (Kaleva) vuokrasopimuksen osittainen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4698/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

14.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Kotikenttä (ent. Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikenttä) -nimiselle yhtiölle on vuokrattuna tontti 837-129-839-2. Tontin pinta-ala on 13.995 m2 ja rakennusoikeus 14.300 k-m2; vuokra-aika on 1.10.2000 - 30.9.2039. Tontille on rakennettu Tampere Areena -niminen liikuntakeskus.

Kyseinen tontti sijaitsee asemakaavan nro 8489 mukaisella alueella noin 3 km itään kaupungin keskustasta. Alue sijoittuu Sammonkadun ja Hervannan valtaväylän rajaamaan kolmioon, jonka sisään jäävät, Iskun ja Tampere Areenan tontit, tontti 839-4 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheraluetta.

Aloitteen asemakaavan muutokselle tekivät Tampereen kaupunki sekä Iskun liikerakennuksen tontin vuokraoikeuden haltija Intrio Oy, joka oli tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa. Lisäksi asemakaavamuutosta haki Tampere Areenan liikuntahallin tontin vuokraoikeuden haltija Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Kotikenttä, joka oli tehnyt tonttinsa kehittämistä koskevan esisopimuksen Pohjola Rakennus Oy Suomen kanssa.

Asemakaavamuutoksen perusteella on muodostunut mm. kortteli 1810, mihin voi rakentaa asumista sekä liike- ja toimistotiloja sekä liikerakennusten kortteli 843, mihin voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä on allekirjoitettu toteutussopimus, missä on sovittu mm. alueelle muodostuvien tonttien vuokraamisesta sekä tontin 837-129-839-2 vuokrasopimuksen purkamisesta.

Tässä vaiheessa tontin 837-129-839-2 vuokrasopimusta tulisi purkaa siltä osin kun siitä kuuluu 1.1.2020 alkaen vuokrattuihin tontteihin 837-129-1810-18 ja 19 eli yhteensä 629 m2:n osalta. Niin ikään sitä tulisi purkaa 1.1.2020 alkaen siltä osin kun siitä kuuluu katualueisiin eli yhteensä 2 711 m2:n osalta. 

Heinäkuun 1. päivästä 2020 alkaen on vuokrattu tontti 837-129-1810-17, mikä muodostuu 1 154 m2:n osalta tontista 2 ja elokuun 1. päivästä alkaen on vuokrattu tontit 837-129-1810-8-12, mitkä muodostuvat yhteensä 1 408,49 m2:n osalta tontista 2. Näin ollen tontin 2 sopimusta tulisi purkaa siltä osin, kun siitä kuuluu kyseisiin tontteihin eli yhteensä 2 562,49 m2:n osalta.

Toteutussopimuksen mukaan kaupungille luovutetaan se osa asemakaavan nro 8489 mukaisesta ohjeellisesta tontista 1810-4, jolle on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta 3 200 k-m2. Kyseistä tonttia ei ole koskaan muodostettu, vaan alkuperäinen tontti 2 on jaettu useammalla erillisellä tonttijaolla tonteiksi 837-129-1810-8-26.  Toteutussopimuksen mukaan kaupungille luovutettavasta rakennusoikeudeltaan 3 200 k-m2:n osuudesta on muodostunut tontti 837-129-1810-26, mikä muodostuu 461 m2:n osalta tontista 2. Tontti on tarkoitus rekisteröidä elokuun aikana.  Näin ollen tontin 837-129-839-2 vuokrasopimusta tulisi purkaa 1.9.2020 alkaen myös siltä osin. 

Mainittakoon, että tontin 837-129-839-2 vuokralainen on tietoinen siitä, että Tampere Areenan rakennus sijoittuu noin 5 m2:n osalta kyseiselle tontille 837-129-1810-26.  Koska tälle 5 m2:n alueelle ei kohdistu uuden tontin rakennusalaa, ja vuokralainen voi käyttää tätä aluetta alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti, niin vuokralaisella ei ole huomautettavaa eikä vaateita uuden tontin kiinteistönmuodostuksen ja mahdollisen edelleen luovutuksen suhteen. Tampere Areenan rakennus on tarkoitus purkaa vuoden 2021 aikana, kuitenkin viimeistään 31.12.2024 mennessä. Tontin 26 tulevan vuokralaisen tulee tontin rakentamisessa huomioida Tampere Areenan rakennuksen olemassaolo ja mahdollistaa Areenan toiminnan jatkuminen, kunnes rakennus puretaan.

Kiinteistö Oy Tampereen Kotikentän sopimusta tulisi 1.9.2020 alkaen muuttaa siten, että sopimuksen mukainen pinta-ala on 7 631,51 m2, sopimuksen jatkuessa muuten entisin ehdoin.

Toteutussopimuksen mukaisesti alueet luovutetaan kaupungin hallintaan siten, että alueella mahdollisesti olevat rakennukset ja rakenteet on purettu ja alueet on puhdistettu asemakaavan edellyttämään alemman ohjearvon mukaiseen tasoon. 

Tonttia 837-129-839-2 koskevat vuokraoikeuden kiinnitykset kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan siltä osin, kun ne koskevat tontteja 837-129-1810-8-12 ja 26 ja katualueita. Vuokralainen vastaa kiinnitysten kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta sekä niistä aiheutuneista kuluista. Tonttien 837-129-1810-17-19 osalta toimenpiteet on tehty lohkomisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet

Päätös

Kiinteistö Oy Tampereen Kotikenttä -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-839-2 vuokrasopimusta puretaan 1.1.2020 alkaen siltä osin, kun siitä kuuluu tontteihin 837-129-1810-18 ja 19 sekä katualueisiin eli yhteensä 3 340 m2:n osalta.

Heinäkuun 1. päivästä 2020 alkaen sopimusta puretaan siltä osin, kun siitä kuuluu tonttiin 837-129-1810-17 eli 1 154 m2:n osalta.

Elokuun 1. päivästä 2020 alkaen sopimusta puretaan siltä osin, kun siitä kuuluu tontteihin 837-129-1810-8-12 eli yhteensä 1 408,49 m2:n osalta.

Syyskuun 1. päivästä 2020 alkaen sopimusta puretaan siltä osin, kun siitä kuuluu tonttiin 837-129-1810-26 eli 461 m2:n osalta.

Syyskuun 1. päivästä 2020 alkaen Kiinteistö Oy Tampereen Kotikenttä -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-129-839-2 vuokrasopimuksen mukainen pinta-ala on 7 631,51 m2, vuokrauksen jatkuessa muuten entisin ehdoin.

Tonttia 837-129-839-2 koskevat vuokraoikeuden kiinnitykset kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan siltä osin, kun ne koskevat tontteja 837-129-1810-8-12 ja 26. Vuokralainen vastaa kiinnitysten kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere