§ 359 Tontin 837-132-881-44 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:678/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontille 837-132-881-44 (os.Arvo Ylpön Katu 18) ) on vahvistettu luovutusehdot asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.2.2019 § 29 päätöksen mukaisesti. Päätöksellä tontti varattiin Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (y- tunnus 0826597- 8).

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt vuokrasopimuksen solmimista 1.6.2020 alkaen.

Tontille on myönnetty poikkeamislupa asemakaavapäällikön 9.5.2019 § 15 päätöksellä sekä rakennuslupa ympäristö- ja rakennusjaoston 7.4.2020 § 43 päätöksellä. Tontille on tarkoitus toteuttaa aikuispsykiatrian sairaalarakennus.

Tontin pinta-ala on 14464 m2 ja rakennusoikeus 21900 k-m2. Asemakaavassa tontti on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla sallitaan terveydenhuoltoa palvelevien tutkimus-, opetus- ja tuotantotilojen rakentaminen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle vuokrataan aikuispsykiatrian sairaalarakennuksen rakentamista varten maanvuokralain (258/66) 5. luvun mukaisena maanvuokrana tontti 837-132-881-44, 60 vuoden ajaksi 1.6.2020 - 31.5.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 16.863,45 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 331.872,70 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere