§ 613 Tontin 837-133-864-1 vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5145/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

16.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Uudenkylän Työväentalo Oy:lle on vuokrattu tontti 837-133-864-1 kaupunginhallituksen 19.3.2007 § 274 päätöksen mukaisesti. Sopimusehtoja on vuokranmaksukuukausien osalta muutettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 5.2.2020 § 149.

Uudenkylän Työväentalo Oy on 7.10.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt vuokraehtojen uudelleen tarkastelua tontin rakennusoikeudessa tapahtuneiden muutosten johdosta. Voimassa oleva vuokrasopimus on laadittu tilanteessa, jossa tontin rakennusoikeus vuonna 2007 on ollut 2981 k-m². Alueelle on tullut vuonna 2018 voimaan asemakaavamuutos, jossa tontin rakennusoikeudeksi on määritetty 700+60 k-m2.

Tontin vuokra tulisi määrittää uudelleen edellä mainituilla perusteilla.

Ottaen huomioon tontin 837-133-864-1 rakennusoikeus, käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 6 839,98 euroa sekä elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 347,56 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokraehdot vuokran määrän osalta tulisi muuttaa takautuvasti 1.1.2020 alken. Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Uudenkylän Työväentalo Oy:lle on myönnetty vuoden 2020 vuokrasta kolmen kuukauden vuokraa vastaava alennus kiinteistöjohtajan päätöksellä 4.6.2020 § 430. Alennus muutetaan huomioitavaksi uudesta vuoden 2020 vuokrasta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asiasta päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksi ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Uudenkylän Työväentalo Oy:lle vuokratun tontin 837-133-864-1 vuokrasopimusta muutetaan takautuvasti 1.1.2020 alkaen siten, että perusvuokraksi vahvistetaan 347,56 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 6 839,98) vuokraehtojen muutoin pysyessä ennallaan.

Kiinteistöjohtajan 4.6.2020 §:ssä 430 tekemä päätös kolmen kuukauden vuokravapaasta huomioidaan uudesta vuoden 2020 vuokrasta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere