§ 292 Tontin 837-15-5018-11 ja vuokra-alueen 837-589-0011-0191-V0001 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2018/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

St1 Oy:lle (y-tunnus 0201124-8) on vuokrattu 3180 m²:n suuruinen tontti 837-15-5018-11 osoitteesta Sammon Valtatie 40. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty LH-1 merkinnällä (huoltoasemarakennusten korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 795 k-m2. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.10.2021. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra vuodelta 2019 on ollut 27.281,74 euroa.

Lisäksi erillisellä sopimuksella yhtiölle on vuokrattu n. 1080 m2 suuruiset tonttiin rajoittuvat alueet  837-589-0011-0191-V0001 pysäköintitarkoituksiin. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokraa ei ole sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra on ollut 1.589,91 euroa.

Vuokralaisten kanssa on neuvoteltu vuokrasopimusten jatkamisesta, jotta tontilla tehtäväksi tulevat investoinnit voidaan mahdollistaa. Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin 837-15-5018-11 vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 10 vuodella, jonka jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevan kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokra-alueen 837-589-0011-0191-V0001 sopimus muutetaan jatkumaan toistaiseksi voimassa olevana yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Erilliset vuokrasopimukset tulisi yhdistää yhdelle uudelle vuokrasopimukselle uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan tontin 837-15-5018-11 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 34.992,61 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.778,08 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Tontin 837-15-5018-11 vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 10 vuodella 30.4.2030 asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen 837-589-0011-0191-V0001 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.267,92 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 115,24 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä).  Alueen 837-589-0011-0191-V0001 vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa toistaiseksi voimassa olevana yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144  mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

St1 Oy:lle vuokratun tontin 837-15-5018-11 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 - 30.4.2030 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Tontin 837-15-5018-11 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.778,08 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 34.992,61 euroa).

Alueen 837-589-0011-0191-V0001 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2020 alkaen  toistaiseksi voimassa olevana yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueen 837-589-0011-0191-V0001 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 115,24 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2.267,92 euroa).

Vuokraukset tehdään ydellä uudella vuokrasopimuksella tavanomaisin vuokraehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere