§ 229 Tontin 837-223-2217-13 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8327/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

25.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-223-2217-13 alun perin kesäkuun 15. päivänä 1969 alkaneen vuokrasopimuksen perusteella. Kiinteistötoimelle esitettyjen asiakirjojen mukaan vuokraoikeus kuuluu nyt *********

Tontin 837-223-2217-13 pinta-ala on 800 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 180 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 371,80 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 14.6.2019. Vuokramies on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-223-2217-13 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.300,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 118,13 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 14.6.2069 asti.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-223-2217-13 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 15.6.2019–14.6.2069.

Tontin 837-223-2217-13 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2019 alkaen 118,13 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 2.300,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere