§ 282 Tontin 837-225-2072-2 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1817/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Isoahonkatu 3 –nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-225-2072-2 alun perin 15.8.1969 alkaneeseen vuokrasopimukseen 22.10.1970 tehdyn siirtomerkinnän perusteella.

Tontin 837-225-2072-2 pinta-ala on 1776 m² ja asemakaavasta tulkittu laskennallinen rakennusoikeus 592 k-m². Tontin vuokra vuonna 2018 oli 1 868,05 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 14.8.2019. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-225-2072-2 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 5 210,00 euroa (pääoma-arvo 130 240 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 267,43 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 220 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 14.8.2069 asti.

Päätös

Asunto Oy Isoahonkatu 3 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-225-2072-2 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (15.8.2019–14.8.2069).

Tontin 837-225-2072-2 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 15.8.2019 alkaen 267,43 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 5 210,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere