§ 616 Tontin 837-264-7917-1 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5805/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

18.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vs. kiinteistöjohtajan päätöksellä 30.6.2016 § 326 Tampereen Vuokratalosäätiö sr:lle vuokratun tontin Niemenranta-7917-1 maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 25.8.2016. Tontti on vuokrattu ajalle 1.6.2016 - 31.5.2076. Vuokrasopimuksen kohdan 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 31.5.2019.

Tontin vuokraaja on lähettänyt anomuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi. Talon rakentaminen etenee, kohteen valmiusaste on noin 85 % ja tavoitteena valmistuminen 20.12.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-264-7917-1 maanvuokrasopimuksen mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 31.5.2020 saakka.

Maanvuokrasopimuksen kohdan 19. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 31.5.2020 mennessä, tulee tontin vuokraajan hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere