§ 145 Tontin 837-301-0760-4 vuokrasuhteen uusiminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1674/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

3.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tontti-insinööri Jori Alanko, puh. 041 730 1457, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-301-0760-4 alun perin toukokuun 1. päivänä 1971 alkaneeseen vuokrasopimukseen Maanmittauslaitoksessa 26.6.2015 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. Tontin 837-301-0760-4 pinta-ala on 929 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 180 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2020 oli 579,12 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2021. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasuhde uusittaisiin.

Tontti 837-301-0760-4 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen uusimiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin. Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2 651,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 134,29 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2071 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-301-0760-4 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.5.2021 - 30.4.2071.

Tontin 837-301-0760-4 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2021 alkaen 134,29 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 2 651,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere