§ 154 Tontin 837-301-0792-0015 vuokrauspäätöksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7444/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 11.12.2018 §:ssä 760 tekemän päätöksen perusteella on AH-7 tontille 837-301-0792-0015 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty vuokrata tontti Tarmonkujan Parkki Oy:lle 1.1.2019 – 31.12.2078. Vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu.

Päätökseen on erheellisesti merkitty tontin 15 pinta-alaksi 3190 m². Vuokran laskennassa on käytetty 40 euron m² -hintaa ja vuokramääräytymisprosentti on 6 %. Perusvuokraksi on vahvistettu elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 397,30 euroa (vuosivuokra 7 656,00 euroa).

Kiinteistöjohtajan päätöstä tulisikin muuttaa takautuvasti 1.1.2019 alkaen seuraavasti:

Tarmonkujan Parkki Oy -nimiselle yhtiölle vuokrataan 1595 m²:n suuruinen AH-7 tontti 837-301-0792-15.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 198,65 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 3 828,00 euroa, vuokran laskennassa on käytetty vuoden 2017 keski-indeksi pistelukua 19,27). Muutoin tehty päätös jäisi sellaisenaan voimaan.

 

Päätös

Kiinteistöjohtajan 11.12.2018 §:ssä 760 tekemää päätöstä muutetaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen seuraavasti:

Tarmonkujan Parkki Oy -nimiselle yhtiölle vuokrataan 1595 m²:n suuruinen AH-7 tontti 837-301-0792-0015.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 198,65 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 3 828,00 euroa, vuokran laskennassa on käytetty vuoden 2017 keski-indeksi pistelukua 19,27). Muutoin tehty päätös jää sellaisenaan voimaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere