§ 228 Tontin 837-303-778-6 vuokrasopimuksen purkaminen ja vuokraaminen uudella sopimuksella

Lataa  Kuuntele 

TRE:1284/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Telia Finland Oyj:lle on vuokrattu tontti Rantaperkiö-778-6 (837-303-778-6) vuonna 1991 allekirjoitetulla sopimuksella matkaviestintukiasemaa varten.

Tontti on ET-1 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. Tontin pinta-ala on 894 m².

Tukiasema käsittää laitetilan ja 40 metriä korkean vapaasti seisovan ristikkomaston.                  

Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja tontista on peritty vuosittain 302,74 euron kiinteää vuokraa.

Telia Finland Oyj on pyytänyt, että sopimus purettaisiin päättymään 15.3.2020 ja tontista tehtäisiin uusi määräaikainen vuokrasopimus 16.3.2020 alkaen.

Tontille tulisi vahvistaa vuokraehdot ja tontti tulisi vuokrata Telia Finland Oyj:lle 16.3.2020 - 15.3.2030 uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 30,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 590,40 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Telia Finland Oyj:lle vuonna 1991 allekirjoitetun tontin Rantaperkiö-778-6 (837-303-778-6) vuokrasopimus puretaan päättymään 15.3.2020.

Telia Finland Oyj:lle vuokrataan 16.3.2020 - 15.3.2030 tontti Rantaperkiö-778-6 (837-303-778-6) matkaviestintukiaseman paikaksi.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 30,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 590,40 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.                        

                     

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere