§ 104 Tontin 837-309-5314-0005 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8334/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on ollut vuokrattuna tontti 837-309-5314-0005 alun perin kesäkuun 15. päivänä 1969 alkaneeseen vuokrasopimukseen Maanmittauslaitoksessa 23.10.2015 kirjatun vuokraoikeuden siirron perusteella. Tontin 837-309-5314-0005 pinta-ala on 1451 m² ja asemakaavan mukainen/asemakaavasta tulkittu rakennusoikeus 145 k-m². Tontin vuosivuokra vuonna 2018 oli 583,54 euroa.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 14.6.2019. Vuokralainen on pyytänyt, että vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin.

Tontti 837-309-5314-0005 on voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen rekisteritontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.900,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 148,95 euroa vuodessa. Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 14.6.2069 asti.

Päätös

********* vuokratun tontin 837-309-5314-0005 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 15.6.2019–14.6.2069.

Tontin 837-309-5314-0005 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 15.6.2069 alkaen 148,95 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 2.900,00 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere