§ 177 Tontin 837-323-5954-12 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:758/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Evankelis-Luterilaiselle Seurakuntayhtymälle (y-tunnus 0206114-9) on vuokrattu 5301 m²:n suuruinen tontti 837-323-5954-12 osoitteesta Tilkonmäenkatu 4. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty YK-merkinnällä (kirkon ja muiden seurakuntarakennusten korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 1600 k-m2. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.6.2020. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra vuodelta 2019 on ollut 4.653,35 euroa.

Vuokralaisten kanssa on neuvoteltu päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista. Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 30 vuodella. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 8.640,11 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 439,03 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 30 vuodella 30.6.2050 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen Evankelis-Luterilaiselle Seurakuntayhtymälle vuokratun tontin 837-323-5954-12 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 30 vuoden ajaksi (1.7.2020 - 30.6.2050). Tontin 837-323-5954-12 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 439,03 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 8.640,11 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere