§ 96 Tontin 837-327-7604-1 vuokraehtojen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:993/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

15.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Mäyränmäenkatu 2:lle (y-tunnus 2723485-1) on vuokrattu kiinteistöjohtajan 9.11.2015 § 465 päätöksen mukaisesti tontti 837-327-7604-1 päiväkotitoimintaa varten. Päätöksen mukaisesti tontin koko rakennusoikeudelle on vahvistettu perusvuokra 621,99 euroa vuodessa. Tontin rakennusoikeus on 3600 k-m2. Laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti tontista on 16.11.2015 alkaen peritty vuokraa 1200 k-m2:n suuruisen toteutetun rakennusoikeuden mukaisesti.

Tontille on myönnetty vuonna 2020 rakennuslupa uudisrakennukselle päiväkotitoiminnan laajentamiseksi. Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisesti vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta.

Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu vuokraehtojen muuttamisesta siten, että tontin koko rakennusoikeutta koskevaa täysimääräistä perusvuokraa 621,99 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 12278,08 euroa vuodessa) aletaan periä 1.8.2021 alkaen, jolloin uudisrakennusosa otetaan käyttöön. Vuokrasopimuksen muuttaminen tehdään uudella vuokrasopimuksella asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja alueen yleisesti käytettyjen tontinluovutusehtojen mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos aiemmin on vahvistettu vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Kiinteistö Oy Tampereen Mäyränmäenkatu 2:n vuokrasopimus tontista 837-327-7604-1 muutetaan uudella sopimuksella siten, että 1.8.2021 alkaen vuokra peritään tontin koko asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta perusvuokran ollessa 621,99 euroa vuodessa. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan alueen tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere