§ 688 Tontin 837-327-7698-1 vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6862/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontti 837-327-7698-1 on vuokrattu kiinteistöjohtajan päätöksellä 16.10.2017 § 560 Siklatilat Oy:lle, perustettavan yhtiön lukuun, ajaksi 1.11.2017 - 31.10.2077. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 14.12.2017.

Vuokrasopimuksen sopimusehdon 2. mukaisesti tontin vuokraaja sitoutuu rakentamaan tontille uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokranantaja voi kirjallisesta anomuksesta erityisistä syistä myöntää jatkoa rakentamisajalle, edellyttäen, että kohteelle on saatu rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu.

Tontin vuokralaiselle on lähetetty syyskuussa 9.9.2020 ja 22.9.2020 sähköpostitse viesti rakentamisvelvoiteajan päättymisestä, 22.9.2020 viestiin on saatu kuittaus viestin perillemenosta. Vuokralainen ei ole vastannut viesteihin. Tontille on haettu ja saatu rakennuslupa 17-1111-R vuonna 2017 mutta rakentamista ei ole aloitettu. Siten edellytyksiä jatkoajan myöntämiselle ei ole, eikä anomustakaan siitä ole tehty. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos Asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksissa ja muissa luovutuksissa noudatettavat periaatteet.

Päätös

Tontin 837-327-7698-1 vuokrasopimus puretaan päättymään 31.10.2020.

Kyseistä tonttia koskeva vuokraoikeuden kirjaus poistetaan ja vuokraoikeuteen vahvistettu kiinnitys kuoletetaan.

Tontin vuokraajalta peritään kiinnityksen kuolettamisesta ja vuokraoikeuden poistamisesta aiheutuvat kulut.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere