§ 498 Tontin 837-330-6128-10 vuoden 2020 tontinvuokran maksujärjestelyt

Lataa  Kuuntele 

TRE:4605/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on kirjeellään 5.8.2020 pyytänyt saada maksaa hänelle 1.1.2012 alkaen vuokratun tontin Lahdesjärvi-6128-10 vuoden 2020 tontinvuokran siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.9.2020 ja toinen erä 31.12.2020. Syynä heikentyneeseen maksuvalmiuteen on kevään 2020 pandemia.

Tontin vuokra kuluvana vuonna on 14.641,72 euroa. Voimassa olevan sopimuksen mukaan vuokra tulee maksaa vuosittain toukokuussa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* on kirjeellään 5.8.2020 pyytänyt saada maksaa hänelle 1.1.2012 alkaen vuokratun tontin Lahdesjärvi-6128-10 vuoden 2020 tontinvuokran siten, että ensimmäinen erä maksetaan 1.9.2020 ja toinen erä 31.12.2020.

Mikäli ensimmäinen suoritus ei tule sovittuna eräpäivänä, siirretään koko jäljellä oleva pääoma perintään välittömästi ja sille lasketaan normaali sopimuksen mukainen viivästyskorko.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere