§ 588 Tontin 837-330-6134-6 sopimuksen mukaisten maksuehtojen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5437/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

10.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan Finanssi Oy on kirjeellään 15.7.2019 pyytänyt IV-Kiinteistöt Oy -nimisen yhtiön puolesta tontin Lahdesjärvi-6134-6 vuokran maksamista vuosittain neljässä erässä. Sopimuksen mukaan vuokra tulee vuosittain maksaa toukokuun aikana. Vuoden 2019 vuokra on 1863,46 €. Vuosivuokran pienuudesta johtuen ei kuitenkaan voida pitää tarkoituksenmukaisena vuokran laskuttamista neljässä erässä. Vuokra voidaan kuitenkin 1.1.2020 alkaen maksaa kahdessa yhtä suuressa erässä eräpäivien ollessa 31.3. ja 30.9.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksesta  ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

IV-Kiinteistöt Oy:lle vuokratun tontin Lahdesjärvi-6134-6 vuokrasopimusta muutetaan siten, että 1.1.2020 alkaen vuokra maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä eräpäivien ollessa 31.3. ja 30.9. vuokraehtojen muutoin pysyessä ennallaan.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere