§ 347 Tontin 837-37-5727-3 vuokraaminen eräille yhtiöille

Lataa  Kuuntele 

TRE:2473/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Arkta Rakennus Oy ja Lujatalo on pyytänyt saada vuokrata 1543 m²:n suuruisen tontin Linnainmaa-5727-3 (837-37-5727-3) ajoneuvojen pysäköintialueeksi Asumisoikeus Oy Tampereen Hipunraitti (Arkta Rakennus Oy) ja Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Elonkorjuu sekä Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sadonkorjuu -nimisille yhtiöille (Lujatalo Oy). Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti ed. mainituille yhtiöille.

Tontti on 3 LPA-10 autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Kortteleissa 5726 - 5728 LPA-tonteille saa sijoittaa asemakaavan vaatimia korttelin kaikkien tonttien autopaikkoja tonttirajoista riippumatta.

Tontilla 3 sijaitsee tontin Linnainmaan-5727-1 (Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Elonkorjuu) 27/52 kpl ( osuus 51,92 %) autopaikkoja, tontin Linnainmaa-5727-2 (Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sadonkorjuu) 12/52 kpl (osuus 23,08 %) autopaikkoja ja tonttien Linnainmaa-5727-4 ja 6 (Asumisoikeus Oy Tampereen Hipunraitti ) yhteensä 13/52 kpl (osuus 25 %).

Ottaen huomioon tontin pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan tontin Linnainmaa-5727-3 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi

2 777,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 142,56 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.5.2019 ja päättyisi 30.4.2079 sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.       

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

 

                       

Päätös

Asumisoikeus Oy Tampereen Hipunraitti ja Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Elonkorjuu sekä Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sadonkorjuu -nimisille yhtiöille vuokrataan 1543 m²:n suuruinen tontti Linnainmaa-5727-3 (837-37-5727-3) ajoneuvojen pysäköintialueeksi.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 142,56 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2 777,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.4.2079 sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.  

                

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere