§ 348 Tontin 837-37-5727-5 vuokraaminen eräille yhtiöille

Lataa  Kuuntele 

TRE:1132/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

TA-Asumisoikeus Oy ja Asunto Oy Tampereen Hipunraitin Helmi  (Arkta Oy) -nimiset yhtiöt ovat pyytäneet saada vuokrata 655 m²:n suuruisen tontin Linnainmaa-5727-5 (837-37-5727-5) ajoneuvojen pysäköintialueeksi. Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti ed. mainituille yhtiöille.

Tontti on 5 LPA-10 autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Kortteleissa 5726 - 5728 LPA-tonteille saa sijoittaa asemakaavan vaatimia korttelin kaikkien tonttien autopaikkoja tonttirajoista riippumatta.

Tontilla 5 sijaitsee tontin Linnainmaan-5727-6 (TA-Asumisoikeus Oy) 8/22 kpl (osuus 36,36 %) autopaikkoja ja tontin Linnainmaa-5727-6 (Asunto Oy Tampereen Hipunraitin Helmi) 14/22 kpl (osuus 63,64 %) autopaikkoja.

Ottaen huomioon tontin pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan tontin Linnainmaa-5727-5 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 1 179,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 60,52 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.5.2019 ja päättyisi 30.4.2079 sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.                    

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.              

 

                       

Päätös

TA-Asumisoikeus Oy ja Asunto Oy Tampereen Hipunraitin Helmi -nimisille yhtiöille vuokrataan 655 m²:n suuruinen tontti Linnainmaa-5727-5 (837-37-5727-5) ajoneuvojen pysäköintialueeksi.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 60,52 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 1 179,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.4.2079 sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere