§ 806 Tontin 837-37-5728-3 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5265/10.00.03/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin 837-37-5728-3 maanvuokrasopimus on tullut voimaan 1.12.2020. Vuokrasopimuksen sopimusehdon 3.2 mukaisesti tontin vuokraaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen loppukatselmuksen, jolla rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Vuokranantaja voi kirjallisesta hakemuksesta erityisistä syistä pidentää tässä tarkoitettuja rakentamisaikoja.

Rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 30.11.2023. Tontin vuokraaja on lähettämällään anomuksella pyytänyt jatkoaikaa rakentamiselle 3 vuotta. Jatkoa rakentamisajalle voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi. Jatkoa myönnetään vuodeksi kerrallaan, mikäli tontille on rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu.

Tontille myönnetty rakennuslupa 21-1496-R on tullut lainvoimaiseksi 1.1.2022. Rakentamisen aloitus on viivästynyt valtakunnallisesta uudisasuntojen kysynnän poikkeuksellisen suuresta laskusta johtuen. Kohteeseen tehtyjä varauksia on peruttu. Rakentaminen tontilla on nyt marraskuussa 2023 aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-37-5728-3 vuokrasopimuksen sopimusehdon 3.2 mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.11.2024 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 6.1 mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 30.11.2024 mennessä, tulen tontin vuokraajan hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm