§ 812 Tontin 837-37-5728-4 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5553/10.00.03/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönbreg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin 837-37-5728-4 maanvuokrasopimus on tullut voimaan 1.12.2020. Vuokrasopimuksensopimusehdon 3.2 mukaisesti tontin vuokraaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen loppukatselmuksen, jolla rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Vuokranantaja voi kirjallisesta hakemuksesta erityisistä syistä pidentää tässä tarkoittettuja rakentamisaikoja.

Rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 30.11.2023. Tontin vuokraaja on 15.11.2023 lähettämällään anomuksella pyytänyt jatkoaikaa rakentamiselle 24 kuukautta. Jatkoa rakentamiselle voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi. Jatkoa myönnetään noin vuodeksi kerrallaan, mikäli tontille on rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu.

Tontille on myönnetty rakennuslupa 21-1168-R ja rakentaminen on aloitettu 16.8.2022. Rakentaminen on viivästynyt yleisen markkinatilanteen äkillisen heikentymisen ja kysynnän romahtamisen vuoksi. Asuntojen varaustilanne on heikko ja jo tehtyjä varauksia on purkautunut. Kohteen rahoitus on kunnossa ja valmistumiseen ei tule siinä muodossa esteitä. Tontille on rakentumassa luhti- ja rivitaloja, rakennusten valmiusaste on tällä hetkellä noin 60 % ja arvioitu valmistumisaika on 31.12.2024.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-37-5728-4 vuokrasopimuksen sopimusehdon 3.2 mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 31.12.2024 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 6.1 mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennusta ei ole käyttöönottotarkastettu 31.12.2024 mennessä, tulee tontin vuokraajan hakea kirjallisesti jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan. Jatkoaikaa on mahdollista anoa perustellusta syystä vielä enintään 30.11.2025 saakka.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm