§ 97 Tontin 837-37-5811-6 vuokrasopimuksen uusiminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7265/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

15.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oy Teboil Ab:lle (y-tunnus 0114795-2) on vuokrattu 1159 m²:n suuruinen tontti 837-37-5811-6 osoitteesta Seppä-Villen katu 5. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty LH-5 merkinnällä (huoltoaseman korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 350 k-m2. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.3.2021. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra vuodelta 2020 on ollut 19119,60 euroa.

Vuokralaisten kanssa on neuvoteltu päättyvän vuokrasopimuksen uusimisesta. Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin vuokrasopimus uusittaisiin kymmeneksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 25530,14 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1293,32 euroa vuodessa (v. 2020 keski-indeksi 1974 pistettä).

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144  mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Oy Teboil Ab:lle:lle vuokratun tontin 837-37-5811-6 vuokrasopimus uusitaan 1.4.2021 - 31.3.2031 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Tontin 837-37-5811-6 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1293,32 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 25530,14 euroa). Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere