§ 247 Tontin 837-53-5415-14 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:800/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Neste Markkinointi Oy:lle (y-tunnus 1626490-8) on vuokrattu 2882 m²:n suuruinen tontti 837-53-5415-14 osoitteesta Martinpojankatu 2. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty LH-5 merkinnällä (huoltoaseman korttelialue). Tontin rakennusoikeus on 400 k-m2. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy 31.3.2020. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuosivuokra vuodelta 2019 on ollut 22.452,45 euroa.

Vuokralaisten kanssa on neuvoteltu päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista. Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 5 vuodella, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevan kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 25.452,54 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.293,32 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 5 vuodella 31.3.2025 asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144  mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Neste Markkinointi Oy:lle vuokratun tontin 837-53-5415-14 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 1.4.2020 - 31.3.2025 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevan kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Tontin 837-53-5415-14 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.293,32 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 25.452,54 euroa). Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere