§ 335 Tontin 837-60-5853-17 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5002/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

17.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksellä 20.10.2014 § 423 vuokratun ja 3.11.2014 allekirjoitetun tontin Kaukajärvi-5853-17 vuokrasopimuksen 2. kohdan mukainen rakentamisvelvoiteaika on alunperin umpeutunut 30.11.2017. Kiinteistöjohtajan päätöksellä 15.8.2018 § 568 on rakentamisvelvoiteaikaa jatkettu 30.11.2018 asti

Kohteelle on myönnetty rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu.

Vilusen Rinne Oy on kirjeellään 26.2.2019 pyytänyt rakentamisvelvoiteajan jatkamista edelleen 31.12.2019 asti.

Päätös

Vilusen Rinne Oy:lle vuokratun tontin Kaukajärvi-5853-17 vuokrasopimuksen 2. kohdan mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.11.2019 saakka eikä vuokrasopimuksen 18. kohdan mukaista sopimussakkoa peritä.

Mikäli käyttöönottotarkastusta ei 30.11.2019 mennessä ole tehty, aloitetaan vuokrasopimuksen 18. kohdan mukaisen sopimussakon periminen. Sopimussakkoa peritään kunnes kohteella on tehty vuokrasopimuksen 2. kohdan edellyttämä, hyväksyttävä käyttöönottokatselmus. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere