§ 295 Tontin 837-65-7059-10 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:59/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hervannan Tennishalli Oy:lle on vuokrattu tontti 837-65-7059-10 osoitteesta Väkipyöränkatu 8. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty YKT-1-merkinnällä (yleisten rakennusten ja toimistorakennusten korttelialue). Tontin vuokrasopimus päättyy 30.9.2019.

Vuokralainen on pyytänyt päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista, jotta tontilla harjoitettavaa toimintaa voidaan jatkaa ja kehittää. Käytyjen neuvotteluiden perusteella tontin vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa viidellä vuodella. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, alueen käyttötarkoitus ja alueen yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 1 710,73 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 87,82 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa viidellä vuodella 30.9.2024 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Päätös

Hervannan Tennishalli Oy:lle vuokratun tontin 837-65-7059-10 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella viiden vuoden ajaksi (1.10.2019 - 30.9.2024). Tontin 837-65-7059-10 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.10.2019 alkaen 87,82 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 1 710,73 euroa).

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere