§ 515 Tontin 837-65-7102-3 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5889/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

25.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontin 837-65-7102-3 vuokrasopimus on allekirjoitettu 7.11.2017. Vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukainen rakentamisvelvoiteaika umpeutuu 30.9.2020.

Tontille on rakenteilla kaksi asuinkerrostaloa. Tontin vuokraaja on lähettänyt jo 18.9.2019 anomuksen rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi. Tontin vuokraaja on ilmoittanut, että rakennukset valmistuvat 31.12.2020. Koska rakentamisvelvoiteaika umpeutuu ennen valmistumisajankohtaa, myönnetään rakentamisajalle jatkoaikaa. Jatkoa voidaan myöntää enintään kaksi kertaa ja enintään vuodeksi kerrallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Tontin 837-65-7102-3 vuokrasopimuksen sopimusehdon nro 2. mukaiselle rakentamisvelvoitteelle myönnetään jatkoaikaa 30.9.2021 saakka.

Vuokrasopimuksen kohdan 19. mukaista sopimussakkoa ei peritä.

Mikäli rakennuksia ei ole käyttöönottotarkastettu 30.9.2021 mennessä, tulee tontin vuokraajan hakea kirjallista jatkoa rakentamisvelvoiteajalle ennen määräajan umpeutumista, tai sopimussakon periminen aloitetaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere