§ 548 Tontin Atala-6829-1 vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5204/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

14.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Atalan Seudun Omakotiyhdistys r.y.:lle on vuokrattu tontti Atala-6829-1 (837-31-6829-1) 30.11.2020 päättyvällä sopimuksella. Tämän hetkinen vuosivuokra on 154,88 e ja vuokra on sidottu indeksiin.

Vuokralainen on pyytänyt vuokrasuhteen jatkamista. Tontilla sijaitsee yhdistyksen 1960 luvulla kierrätysmateriaaleista rakentama, ilman vettä oleva kokoontumistila. 

Tontti Atala-6829-1 on voimassaolevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen.

Sopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa viidellä vuodella 1.12.2020 - 30.11.2025. Vuokraa tulisi tarkistaa tässä yhteydessä.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, sekä käyttötarkoitus saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 200,00 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 10,16 euroa vuodessa. Muuten vuokrauksessa noudatettaisiin entisiä ehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Atalan Seudun Omakotiyhdistys r.y.:llä vuokralla olevan tontin Atala-6829-1 vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.12.2020 -30.11.2025.

Tontin Atala-6829-1 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.12.2020 alkaen 10,16 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 200,00 euroa). Muuten vuokrauksessa noudatetaan entisiä ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere