§ 517 Tontin Hervanta-7076-5 (837-65-7076-5) vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4838/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

26.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777. etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Modulight Oy on kirjeellä 20.8.2020 pyytänyt yhtiölle 6.6.2001 tehdyn siirtomerkinnän perusteella vuokratun tontin Hervanta-7076-5 vuokrasopimuksen muuttamista 1.1.2021 alkaen siten, että tontin vuokra maksettaisiin vuosittain neljässä erässä eräpäivien ollessa 31.3, 30.6, 30.9. ja 31.12. Laskutuksen muuttaminen neljään erään vuodessa helpottaisi tontinvuokrien maksamista ajallaan.

Tontin vuokra kuluvana vuonna on 10.380,02 euroa. Vuokrasopimuksen mukaan vuokra tulee maksaa vuosittain toukokuun aikana.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asiasta päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksi ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200.000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Modulight Oy:lle vuokratun tontin Hervanta-7076-5 vuokrasopimusta muutetaan 1.1.2021 alkaen siten, että vuokranmaksukuukaudet ovat maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu vuokraehtojen muutoin pysyessä ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere