§ 612 Tontin Hervanta-7099-1 (837-65-7099-1) vuokraaminen Telia Finland Oyj:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5667/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Telia Finland Oyj on pyytänyt saada vuokrata 801 m²:n suuruisen tontin Hervanta (837-65-7099-1, os. Opiskelijankatu 33b) jo alueella sijaitsevaa matkaviestintukiaseman paikkaa varten. Tontti on ET-15 Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva korttelialue, jolle saa sijoittaa teleliikenteen maston.

Tukiasema käsittää laitetilan ja 40 metriä korkean vapaasti seisovan ristikkomaston.                                         

Alueelle tulisi vahvistaa vuokraehdot ja tontti tulisi vuokrata Telia Finland Oyj:lle 1.1.2020 - 31.12.2029 uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 30,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 584,40 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa. 

 

 

Päätös

Telia Finland Oyj:lle vuokrataan 1.1.2020 - 31.12.2029 801 m²:n suuruinen tontti Hervanta-7099-1 (837-65-7099-1) matkaviestintukiaseman paikaksi.

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 30,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 584,40 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere