§ 422 Tontin Multisilta-6501-1 (837-325-6501-1) vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2910/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Multitori (Kiinteistöosakeyhtiö Multitori) on kirjeellä 5.5.2020 pyytänyt yhtiölle 16.1.1990 tehdyn siirtomerkinnän perusteella siirtyneen tontin Multisilta-6501-1 vuokrasopimuksen muuttamista siten, että tontin vuokra maksettaisiin kolmessa erässä huhti-, elo- ja joulukuussa. Laskutuksen muuttaminen kolmeen erään vuodessa helpottaisi tontinvuokrien maksamista ajallaan.

Tontin vuokra kuluvana vuonna on 13.525,37  euroa. Vuokrasopimuksen mukaan vuokra tulee maksaa vuosittain toukokuussa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asiasta päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksi ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200.000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Kiinteistö Oy Tampereen Multitorille  (Kiinteistöosakeyhtiö Multitori) vuokratun tontin Multisilta-6501-1 vuokrasopimusta muutetaan 1.1.2020 alkaen siten, että vuokranmaksukuukaudet ovat huhti-, elo- ja joulukuu sopimusehtojen muutoin pysyessä ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere