§ 610 Tontin Ristimäki-3870-1 (837-240-3870-1) vuokraaminen Telia Finland Oyj:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5670/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Telia Finland Oyj on pyytänyt saada vuokrata 434 m²:n suuruisen tontin Ristimäki-3870-1 (837-240-3870-1, os. Kalkunvuorenkatu 46) jo alueella sijaitsevaa matkaviestintukiaseman paikkaa varten. Tontti on ET-1 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. Tukiasema käsittää laitetilan ja 40 metriä korkean vapaasti seisovan ristikkomaston.                        

Tontille tulisi vahvistaa vuokraehdot ja tontti tulisi vuokrata Telia Finland Oyj:lle 1.1.2020 - 31.12.2029 uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin.

Matkaviestintukiasemille aikaisemmin vahvistettuihin vuokriin perustuen tulisi matkaviestintukiaseman paikan elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistaa 24,00 euroa vuodessa, mikä merkitsee tämän hetkisenä vuosivuokrana 467,52 euroa vuodessa. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.         

Päätös

Telia Finland Oyj:lle vuokrataan 1.1.2020 - 31.12.2029 434 m²:n suuruinen tontti Ristimäki-3870-1 (837-240-3870-1) matkaviestintukiaseman paikaksi. 

Alueen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 24,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 467,52 euroa).

Vuokralainen vastaa kaikista matkaviestintukiaseman rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista ja huolehtii jälkien siistimisestä ja maisemoinnista.

Muilta osin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisiksi katsottavia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere