§ 539 Tonttien 837-230-3540-44 ja 837-230-3540-45 rakennusajan pidentäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5139/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

6.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Maanrakennus Moreeni Oy on ostanut 7.8.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla Kalkusta tontit 837-230-3540-43, 837-230-3540-44 ja 837-230-3540-45. Kauppakirjan mukaisesti tonteilla 837-230-3540-44 ja 837-230-3540-45 on kolmen vuoden rakentamisvelvoiteaika vähintään 1000 k-m2 suuruisen uudisrakennuksen toteuttamiseksi. Alkuperäinen rakentamisvelvoiteaika umpeutui 7.8.2018. Kiinteistöjohtajan 1.8.2018 § 537 päätöksen mukaisesti rakentamisvelvoiteaikaa jatkettiin 31.8.2019 saakka. Maanrakennus Moreeni Oy on 28.7.2019 toimittamallaan hakemuksella anonut rakennusajan jatkamista edelleen, jotta käynnissä olevat rakennustyöt saadaan velvoiteajan puitteissa loppuun suoritetuiksi. Rakentamisvelvoitteen mukaiselle uudisrakennukselle on myönnetty rakennuslupa 27.06.2018. Hakijan selvityksen mukaisesti rakennuksen tämän hetkinen valmiusaste on noin 50 %. Esitettyjen selvitysten perusteella rakentamisaikaa voitaisiin jatkaa vuodella. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei 31.8.2020 mennessä ole täytetty, ei sille enää myönnetä lisäaikaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Maanrakennus Moreeni Oy:lle myytyjen tonttien 837-230-3540-44 ja 837-230-3540-45 rakentamisvelvoiteaikaa jatketaan 31.8.2020 saakka. Kauppakirjan mukaista sopimussakkoa ei myönnetyltä rakentamisvelvoitteen jatkoajalta peritä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere