§ 175 Toteuttamissopimus Tammelan Stadion-hankkeen johtosiirroista

Lataa  Kuuntele 

TRE:1987/10.03.06/2021

Päätöspäivämäärä

15.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tammelan Stadionin IPT-hankkeessa on toteuttavia johtosiirtoja. Runkolinjoista ne, jotka tulee siirtää pois tontilta kaavan mukaisen rakentamisen toteuttamiseksi, siirretään Tampereen kaupungin tilauksesta maaomaisuuden investointina. Tammelan Stadionin IPT- hankkeeseen sisältyy myös muita johtosiirtoja ja kaikki johtosiirrot on syytä toteuttaa kerralla. Johtosiirroista on laadittu sopimus hankkeen osapuolten ja johdot omistavien yhtiöiden välillä.

Johtosiirtojen toteuttaja on Tampereen Vera Oy. Johtosiirtojen kustannusarvio on 429 404 €. Maaomaisuuden osuus on kustannusjaon mukaisesti 69 % eli 294 781,62 €.

Sopimus liitteineen on tämän päätöksen liitteenä.

Hs § 37 kohta 4) Kiinteistöjohtaja päättää palvelujen hankinnasta lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Liitteenä oleva sopimus Tammelan Stadionin johtosiirroista hyväksytään. Tampereen kaupungin maaomaisuuden investoinnin osuus kustannuksista on 294 781,62 € alv 0%. Kustannusarviota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Investointi maksetaan maaomaisuuden 135002 investoinnilta I1350_1733_022, joka tulee ilmetä laskussa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere

Liitteet