§ 719 Tukioikeuksien myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7173/02.08.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Maataloushallinnon tukioikeuksien siirtoa koskevan säädöksen mukaan tukioikeuksia on käytettävä vähintään joka toinen vuosi hakemalla perustukea, muuten käyttämättömät tukioikeudet viedään kansalliseen varantoon. Tukioikeuksien varantoon viennin välttämiseksi on Tampereen kaupungin sekä alueen maatalousyrittäjien edun mukaista, että kaupunki luovuttaa ylimääräiset tukioikeudet niitä tarvitseville aktiiviviljelijöille.  Kysesssä olevat tukioikeudet ovat siirtyneet vuonna 2015 Tampereen kaupungille Valtionkonttorilta saadun perinnön perusteella ehdolla, että myyynnistä saatava tulo sijoitetaan Ikäihmisten virkistysrahastoon.

********* on ilmoittanut  olevansa halukas ostamaan Tampereen kaupungilta tukioikeuksia 2,27 ha:n määrän luovutushinnan ollessa AB-tukialueen (Pori) 200 euroa/ha +arvonlisävero 24%.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta enintään 10 vuodeksi, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki myy *********kaupungin tilatunnukselle 837011279 kirjattuja tukioikeuksia 2,27 hehtaarin määrän kauppahinnan ollessa 454,00 euroa + arvonlisävero 24% (108,96 euroa). Tukioikeudet eivät sisällä lisäosia.

Myynnistä saatavat tulot sijoitetaan Ikäihmisten virkistysrahastoon.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere