§ 476 Uistelukilpailujen järjestäminen Näsijärvellä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4214/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 5177 053, anne.j.tuominen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Näsin Uistajat ry oikeutetaan käyttämään 6.7.2019 järjestettävässä vetouistelutapahtumassa nimeltään Näsin Uistelu ja heinäkuussa 2019 järjestettävässä Näsin Uistajat ry:n jäsenten välisessä vetouistelutapahtumassa Tampereen kaupungin omistamia Näsijärven vesialueita tapahtuman järjestäjän rajaamilla alueilla seuraavin ehdoin:

  1. Luvan saaja istuttaa korvauksena Näsijärveen järvilohia tai järvitaimenia rahasummalla, joka on sidoksissa osallistujien määrään. Istutuksiin tulee käyttää 5,00 euroa/kilpailuun osallistuva venekunta. Istutuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio kiinteistötoimeen.
  2. Luvan saaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat määräysten ja turvatoimien laiminlyömisestä.
  3. Luvan saaja hankkii tarvittavat viranomaisluvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset.
  4. Tapahtuma ei rajoita vesialueen tavanomaista käyttöä tapahtuman aikana.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere