§ 475 Uistelukilpailun järjestäminen Pyhäjärvellä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4215/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Hervannan-Kaukajärven Kalakerho ry oikeutetaan käyttämään 15.06.2019 järjestettävässä uistelutapahtumassa nimeltään Eden uistelu Tampereen kaupungin omistamia Pyhäjärven vesialueita tapahtuman järjestäjän rajaamilla alueilla seuraavin ehdoin:

  1. Luvan saaja istuttaa korvauksena Pyhäjärven koko kilpailualueelle pyyntikokoista kirjolohta rahasummalla, joka on sidoksissa osallistujien määrään. Istutuksiin tulee käyttää 3,5 euroa / kilpailuun osallistuva venekunta. Istutus tehdään syksyllä 2019. Istutuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio kiinteistötoimeen.
  2. Luvan saaja laatii yhteenvetoraportin luvan myöntäjälle kilpailun tapahtumista marraskuun loppuun mennessä.
  3. Luvan saaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat määräysten ja turvatoimien laiminlyömisestä.
  4. Luvan saaja hankkii tarvittavat viranomaisluvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset.
  5. Tapahtuma ei rajoita vesialueen tavanomaista käyttöä tapahtuman aikana.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere