§ 153 Vahingonkorvaushakemus kaatumisesta Tesoman Palloiluhallin alaparkkipaikalla 17.2.2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:5330/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Mikko Rantanen, puh. 041 730 0690, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Autoilija on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan hänelle Tesoman palloiluhallin alaparkkipaikalla 17.2.2019 kaatumisesta aiheutuneen vahingon.

Vahingonkorvaushakemus ja lakimiehen lausunto on pidettävä salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom 25 kohdan nojalla.

Asunto-ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on enintään 20 000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Päätös

Lakimiehen lausunnon mukaisesti korvausvaatimus hyväksytään osittain ja vaatimuksen esittäjälle korvataan yhteensä 1.348,94 euroa.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Mikko Rantasen lausunto 30.1.2020 on tämän päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere