§ 820 Vahingonkorvaushakemus liukastumisesta 25.03.2023 Satakunnankatu 60 jalkakäytävällä, takaisinsaantivaatimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:3854/03.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ylläpitoasiantuntija Petri Reunanen,​ puh. 040 681 7480,​ etunimi. sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on Pohjola Vakuutus Oy:n toimesta esitetty 9.8.2023 päivätty takaisinsaantivaatimus koskien 25.3.2023 sattunutta liukastumisvahinkoa. Vahingonkärsijä on liukastunut Satakunnankatu 60 kohdalla kevyen liikenteen väylällä kello 12.30 sillä seurauksella, että hänen nivelsiteet menivät sijoiltaan. Takaisinsaantivaatimus on tällä hetkellä 3 481,68 euroa perustuen vakuutusyhtiön vahingonkärsijän työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella vahingonkärsijälle maksettuihin korvauksiin.

Vakuutusyhtiö perustelee vaatimustaan sillä, että liukastuminen on sen mukaan johtunut jalkakäytävän kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä.

Kiinteistöjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 3.9.2021 § 134 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö,​ päivitys (Yleishallinnon delegoinnit: Johtajan toimivaltaan kuuluvan asian siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi 6.9.2021 alkaen,​ Hallintosääntö § 37 kohta 10).

Ylläpitoasiantuntija Petri Reunanen:

Tampereen Tilapalvelut Oy on tehnyt sopimuksen Tampereen kansainvälisen koulun (Satakunnankatu 60) piha-alueiden hoidosta Tampereen Infran kanssa. Tampereen Infralta saadun selvityksen mukaan viikon 12 aikana ilmanlämpötila on vaihdellut pakkasen ja plusasteiden välillä. Sateita on tullut sekä veden muodossa, että lumena. Ilmatieteenlaitoksen säähavaintojen mukaan 24.–25.3. ilmanlämpötila on ollut illan ja yön aikana plusasteiden puolella ja aamusta painunut pakkaselle. Illan ja yön aikana on satanut pääosin vettä ja sadekertymä on ollut n. 17,2 mm. Lumensyvyys on tippunut vuorokauden aikana 23 senttimetristä 20 senttimetriin. Korvausvaatimuksessa esitetyssä sijainnissa talvikunnossapidollisia toimenpiteitä on suoritettu saadun selvityksen mukaan seuraavasti: 20.3. n. klo 5.49 liukkaudentorjuntaa 21.3. n. klo 6.58 lumen aurausta 22.3. n. klo 6.25 liukkaudentorjuntaa 24.3. n. klo 6.16 liukkaudentorjuntaa. Kohteessa on myös suoritettu tarkastusajoa 22.3. ja 23.3. 23.3., suoritetun tarkastusajon aikana väylät ovat olleet pääosin sulana.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan,​ joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon,​ on velvollinen korvaamaan sen. Jos kyseessä on tapaturma,​ aiheutunut vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-​ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 3 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet,​ joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Todettakoon,​ että liukkauden torjuntaa ei koskaan ole mahdollista toteuttaa siten,​ että alueiden mitkään osat eivät koskaan olisi liukkaat. Hiekoituksellakaan ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa,​ että kunnossapito  on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta,​ johon on mahdollista liukastua. Jalankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon ja noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta talvellla kulkiessaan. Kaupungilla ei ole eikä voikaan olla resursseja saati velvollisuutta jatkuvaan alueidensa kunnossapitoon. Kunnossapitovelvollisuuden rajan määrittää kunnossapidon konkreettinen tarve.

Edellä kerrotun perusteella katson,​ että tapaturmapaikan kunnossapito on hoidettu sääolosuhteiden vaatiman tarpeen mukaisesti,​ rutiininomaisesti ja huolellisuutta noudattaen. Koska korvausvelvollisuus takaisinsaantisuoritukseen voi syntyä vain tuottamuksen eli huolellisen toiminnan laiminlyönnin perusteella,​ vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Päätös

Lausunnon mukaisesti Pohjola Vakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus hylätään perusteettomana.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm