§ 410 Vahingonkorvaushakemus liukastumisesta 5.11.2019 Tammelantorilla- takaisinsaantivaatimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:47/03.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Mikko Rantanen, puh. 041 730 0690, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

If Vahinkovakuutus Oyj on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan jalankulkijan tapaturmavakuutuksen perusteella Tammelantorilla 5.11.2019 sattuneesta liukastumisvahingosta suorittamansa vakuutuskorvaukset 1.369,60 euroa.

Vahingonkorvaushakemus ja lakimiehen lausunto on pidettävä salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom. 25 kohdan nojalla.

Asunto-ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on enintään 20 000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Päätös

Lakimiehen lausunnon mukaisesti takaisinsaantivaatimus hylätään.

Lausunnot

Lakimies Mikko Rantasen lausunto 22.5.2020 on tämän päätöksen liitteenä. Lausunto on pidettävä salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom. 25 kohdan nojalla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere