§ 483 Vahingonkorvausvaatimus kaatumisesta Hakametsän jäähallin piha-alueella 31.3.2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:2590/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Jalankulkija on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan hänelle Hakametsän jäähallin ovilla 31.3.2019 sattuneesta kaatumisesta aiheutuneet kustannukset.

Vahingonkorvaushakemus ja lakimiehen lausunto on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 25- ja 32-kohtien nojalla pidettävä salassa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on enintään 20 000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Päätös

Lakimiehen lausunnon mukaisesti korvausvaatimus hylätään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Lassi Anttilan lausunto 6.6.2019 on tämän päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere