§ 482 Vahingonkorvausvaatimus kaatumisesta Tammelantorilla 2.2.2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:1162/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hakija on vaatinut Tampereen kaupunkia korvamaan hänelle Tammelantorilla 2.2.2019 sattuneesta kaatumisesta aiheutuneet kustannukset.

Vahingonkorvaushakemus ja lakimiehen lausunto on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 25- ja 32-kohtien nojalla pidettävä salassa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on enintään 20 000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Päätös

Lakimies Lassi Anttilan lausunnon mukaisesti korvausvaatimus hyväksytään ja vaatimuksen esittäjälle korvataan kertakaikkisena korvauksena yhteensä 4 321,22 euroa.

Vahingonkorvaus maksetaan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kustannuspaikalta Omaisuudenhallinta 135007.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Lassi Anttilan lausunto 31.5.2019 on tämän päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere