§ 480 Vahingonkorvausvaatimus liukastumisesta Rauhaniemen sairaalarakennuksen piha-alueella 12.12.2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:2188/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Jalankulkija on vaatinut Tampereen kaupunkia korvamaan hänelle Rauhaniemen sairaalan piha-alueella 12.12.2018 sattuneesta kaatumisesta aiheutuneet kustannukset.

Vahingonkorvaushakemus ja lakimiehen lausunto on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 25 -kohdan nojalla pidettävä salassa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on enintään 20 000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Päätös

Lakimiehen lausunnon mukaisesti korvausvaatimus hyväksytään ja vaatimuksen esittäjälle korvataan vaatimuksen mukaisesti yhteensä 1077,30 euroa.

Vahingonkorvaus maksetaan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kustannuspaikalta Omaisuudenhallinta 135007.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Lassi Anttilan lausunto 7.6.2019 on tämän päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere