§ 152 Valtuutuksen antaminen Kaksi.nolla Oy:n edustajalle Toukolan asumispalveluyksikön asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän puolesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1876/02.07.03/2018

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikö Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Alhgrenin puistokuja 2 sijaitsevan Koukkuniemen alueen ja sinne marraskuussa 2017 valmistuneen Toukolan uudisrakennuksen. Toukolan asuntokerrokset on rakennettu ARA-rahoitteisena muistisairaille vanhuksille. Kohteessa on 112 asuntoa, joissa aloitetaan kohderyhmän tehostettu palveluasuminen. Tampereen kaupungin asumisohjaus valitsee asukkaat ja palveluntuottajan valitsee sosiaali- ja terveyslautakunta.

Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 13.12.2017 § 66 hyväksyessään palvelu- ja vuosisuunnitelman päättänyt, että ikäihmisten palvelulinjalla aloittaa vuoden 2018 aikana Koukkuniemen alueella tehostetun palveluasumisen yksikkö Toukola. Palvelut tuotetaan kaupungin omana toimintana ja ostopalveluna.

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen toimeksiannosta tarjouksia kahteen (2) Palvelutaloon hankittavista tehostetun palveluasumisen palveluista. Palvelut tuotetaan Tampereen kaupungin omistamissa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat Koukkuniemen alueella. Hankintapäätöksessä 31.1.2018 (TRE:8349/02.07.01/2017) Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta Kontukoti ja Toukola on päätetty, että Toukolan palveluntuottajaksi valitaan kaksi.nolla Oy (2560387-9).

On tarkoituksenmukaista, että palveluntuottaja, kaksi.nolla Oy, tekee Koukkuniemen Toukolan niiden ryhmäkotien asuinhuoneistojen vuokrasopimukset, joihin se tuottaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelut, asukasohjauksen valitsemille asukkaille. Sopimukset tehdään Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän määrittämillä vuokrilla Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän nimiin.

Kaksi.nolla Oy on esittänyt, että Arja-Riikka Kataja ja Niina Hyttinen valtuutettaisiin allekirjoittamaan Toukolan ryhmäkotien asuntojen vuokrasopimukset asukkaiden kanssa niiden asuinhuoneistojen osalta, joihin kaksi.nolla Oy tuottaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelut.

Päätös

Valtuutan Kaksi.nolla Oy:n (y-tunnus 2560387-9) palveluvastaava Niina Hyttisen allekirjoittamaan Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän puolesta Tampereella osoitteessa Alhgerin puistokuja 2 sijaitsevan Toukolan ryhmäkotien vuokrasopimukset asukkaiden kanssa niiden asuntojen osalta, joissa kaksi.nolla Oy on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajana.

Tämä valtuutus on voimassa palvelusopimuksen ajan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere