§ 540 Valtuutus Pispan tehostetun palveluasumisen ryhmäkotien asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4878/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

6.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä on vuokrannut Tampereen Kotilinnasäätiöltä
Pispanlinnan päivä- ja palvelukeskuksen tilat tehostettuun palveluasumiseen osoitteessa Simolankatu 4, Tampere.

Kohteissa olevien ryhmäkotien (A- ja B-talojen) asukkaat valitsee avo- ja asumispalveluiden ikäihmisten asukasohjaus,
ja palveluntuottajan sosiaali- ja terveyslautakunta.

Kaupungin toimintamallin mukaan asukkaiden vuokrasopimuksissa vuokranantaja on Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, mutta on tarkoituksenmukaista, että palveluntuottaja tekee vuokrasopimukset
asukkaiden kanssa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän määrittämällä sopimuksella ja vuokralla.

Ikäihmisten palvelulinjan johto on pyytänyt allekirjoitusoikeuksien lisäämistä. Tällä päätöksellä lisätään allekirjoitusoikeus
sosiaaliohjaaja Tuija Hyytiäiselle. Aiemmin oikeus on jo ollut sosiaaliohjaaja Pirkko Aavanluomalla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Valtuutan Tampereen kaupungin avo- ja asumispalveluiden ikäihmisten palvelulinjan edustajan: sosiaaliohjaaja
Tuija Hyytiäisen allekirjoittamaan Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän puolesta Tampereella
osoitteessa Simolankatu 4 sijaitsevan Pispan palvelukeskuksen ryhmäkotien, Pispanlinna A- ja B-talojen, vuokrasopimukset
asukkaiden kanssa niiden asuntojen osalta, joissa ikäihmisten palvelulinja on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen
palveluntuottajana.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kun kohteissa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelutuotannon tuottaa ikäihmisten
palvelulinja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere